การศึกษา
A New Language Can Open A New Path
ค้นหาว่า Pocketalk ตอบโจทย์ในการเรียนรู้
ภาษาต่างๆ ได้อย่างไร
การออกเสียง

การออกเสียงเป็นส่วนที่ท้าทายที่สุดในการเรียนรู้ภาษาใหม่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณไม่ได้อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้น เพียงแค่มี Pocketalk คุณก็สามารถพูด แปล และพูดซ้ำเพื่อฝึกหัดและตรวจสอบการออกเสียงได้

ตัวอย่าง
Let's take a bus. 
Let's take a bath.
I am walking.
I am working.
Take a seat.
Take a sheet.
การฟัง

หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนภาษามาจากการฟัง ด้วยคุณสมบัติของ Pocketalk การแปลข่าวใน TV, Youtube หรือข้อความใดๆ ที่คุณต้องการฝึกฝนสามารถทำได้โดยง่ายดาย และฟังซ้ำเมื่อใดก็ได้เพื่อพัฒนาทักษะการฟังของคุณ

การเลือกใช้คำ

การเลือกใช้ถ้อยคำเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและอาจสื่อความหมายผิดได้แม้จะถูกต้องตามไวยากรณ์ก็ตาม
ให้ Pocketalk เป็นตัวช่วยในการเลือกถ้อยคำที่ถูกต้องสำหรับคุณ

I went to Thailand. 
ฉันไปเมืองไทยมาแล้ว
I have been to Thailand before. 
ฉันเคยไปเมืองไทยมาก่อน
I would have gone to Thailand if I had time. 
ฉันจะไปเมืองไทยถ้ามีเวลา