top of page
PKT-LA-409_edited_edited.jpg

รีวิวจากลูกค้า

Pocketalk - Reviews

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

d0259eab-67ba-412f-ad01-57d4a8f49cc9 (1).jpg

ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้รับมอบเครื่องแปลภาษาตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นช่วงระบาดของคลัสเตอร์ตลาดกุ้ง

เครื่องใช้งานง่าย กดค้างแล้วพูดได้เลย แปลเป็นภาษาที่เราต้องการ ใช้ในการสื่อสารกับคนต่างชาติ เข้าใจได้ดี การสื่อสารระหว่างชาวต่างชาติ มีความสะดวกรวดเร็ว สำหรับเจ้าหน้าที่, สื่อสารโดยตรง และดีกว่าไม่มีเครื่องแปลภาษา นึกไม่ถึงว่าจะมีเครื่องมือแปลภาษาลักษณะนี้

ตัวอย่างล่าสุด มีผู้หญิงมีครรภ์ชาวพม่าขี่วินมอเตอร์ไซค์มาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่พยายามสอบถามว่ามาติดต่อเรื่องอะไรคะ,มาจากชุมชนไหน, ประสงค์มาทำอะไร, ทางไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เป็นต้น  ซึ่งปกติถ้าไม่มีเครื่องแปลภาษา การพูดคุยจะทำให้เสียเวลามาก บางครั้งต้องใช้ภาษามือร่วมในการพูดอธิบายด้วย หรือการจ้างล่ามมาเพื่อเป็นกลางในการสื่อสารให้ ก็จะมีค่าใช้จ่าย และในจังหวัดสมุทรสาครมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เข้าใจภาษาพม่าพูดได้ชัดเจน เพียงคนเดียว ทำงานอยู่ที่ รพ.สต.บ้านกำพร้า ซึ่งรพ.สต.อื่นๆไม่มีเจ้าหน้าที่แบบนี้ จึงทำให้สื่อสารกันได้ทันทีในเวลาทำงานนั้นยาก ซึ่งจะเป็นการเสียเวลาทั้งเจ้าหน้าที่และชาวต่างชาติที่มารับบริการ เครื่องแปลภาษาจึงเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นเมื่อถึงเวลาที่จะต้องใช้ในการสื่อสารพูดคุยกัน

อีกตัวอย่าง เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้แก่ชาวต่างชาติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิค, แนะนำแนวทางการรักษาตนเอง และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่จำเป็น แต่ก็ติดปัญหาในการสื่อสารกับต่างชาติในการพูดคุยกัน จึงทำให้การสื่อสารถามตอบปัญหา ข้อสงสัย ใช้ระยะเวลานาน
เจ้าหน้าที่ลองใช้เครื่องแปลภาษา โดยให้เสียงแปลผ่านไมโครโฟนช่วงเวลาทำงานพูดคุย สอบถามกับชาวต่างชาติที่มารับบริการ เช่น วันนี้มารับการรักษาอะไร,วิธีรับประทานยา, การปฏิบัติในการป้องกันโรค เป็นต้น  ซึ่งถือว่าช่วยเรื่องการสื่อสารได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียว

เราใช้ Pocketalk ทุกวันเวลาสื่อสารกับชาวต่างชาติที่มาขอรับบริการหรือช่วยเหลือเรื่องอื่นๆ ที่จังหวัดสมุทรสาครมีหลากหลายเชื้อชาติ ส่วนมากเป็นชาวพม่า มีมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองลงมาจากกรุงเทพฯ รองลงมาจะเป็น กัมพูชา,ชาวลาว,เวียดนาม ฯลฯ สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะใช้ภาษาในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ โดยส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า และใช้ภาษาพม่าเป็นหลักในการสื่อสาร

819922e5-695f-4c8d-ba02-f04126d05183 (1).jpg

คุณบี ผู้จัดการโรงแรมโนโวเทล

9662.jpg

How do you find Pocketalk useful?

We do think the Pocketalk is useful because it can enhance my communication in many situations. It supports 82 languages, so it can help for my work and also at the front desk when there's customer who does not speak English or Thai. 

What are you using Pocketalk for?

We use it at the front desk, presentation and conference meeting as well.

What feature do you use the most and why?

Handsfree translation is useful when it's in the meeting and we also use subtitle feature for conference call as well. Great and happy to have these unique features.

Why Pocketalk?

We were very confident with the brand and it is also from Japanese company where they fully support us for anything we ask for.

นักเรียนประถม น้องใบไผ่

DSC_9548.jpg
bottom of page