top of page
FAQ - เรียนรู้เกี่ยวกับ Pocketalk
How does pocketalk work

Pocketalk ทำงานอย่างไร?

Pocketalk จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดย Pocketalk ได้นำข้อมูลจากเครื่องมือแปลภาษาที่ดีที่สุดจากทั่วโลกมาใช้ จึงทำให้การแปลนั้นรวดเร็วและแม่นยำอยู่เสมอ เครื่องมือแปลภาษาเหล่านี้ยังมีความแม่นยำมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

pocketalk being a smart device

ทำไมถึงเรียก Pocketalk ว่าเป็นอุปกรณ์สมาร์ท?

Pocketalk สามารถเข้าถึงเครื่องมือแปลภาษาออนไลน์จำนวนมากเพื่อให้ได้คำแปลที่ถูกต้องแม่นยำที่สุด เบื้องหลังการทำงานของเครื่องมือแปลภาษาเหล่านี้คือการใช้ AI เพื่อพัฒนาความแม่นยำของการสั่งงาน ด้วยเสียงและการแปลให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการใช้ Pocketalk ในครั้งต่อๆ ไปจะช่วยให้ได้รับประสบการณ์ที่เที่ยงตรงแม่นยำมากยิ่งขึ้น แต่ Pocketalk ไม่ได้จดจำเสียงหรือรูปแบบการพูดที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ

what is pocketalk

Pocketalk คืออะไร?

ด้วยพลัง AI จึงทำให้ Pocketalk เป็นอุปกรณ์ขนาดพกพาที่สามารถแปลภาษาด้วยเสียงได้ทันที โดยช่วยทำลายกำแพงภาษาและเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างภาษาพูดที่หลากหลายได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งยังเป็นอุปกรณ์เพียงหนึ่งเดียวที่รองรับได้ถึง 75 ภาษาและจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

what system languages

Pocketalk รองรับภาษาที่ใช้งานอะไรบ้าง?

Pocketalk W รองรับ:

・Japanese ・German ・English ・Spanish ・French ・Italian ・Chinese

・Korean

 

Pocketalk S รองรับ:

・Japanese ・German ・English ・Spanish ・French ・Italian ・Chinese

・Korean ・Malay ・Thai ・Portuguese ・Russian

I found supported languages on the device...

ภาษาอื่นๆ นอกเหนือจาก 82 ภาษาที่รองรับในอุปกรณ์ตามรายการที่แสดงบนเว็บไซต์คืออะไร?

ภาษาเหล่านั้นรองรับการแปลเพียงทิศทางเดียวเท่านั้น ไม่รองรับการแปลแบบสองทิศทาง

ตัวอย่าง: เมื่อพูดกับ Pocketalk ด้วยภาษาอังกฤษเพื่อแปลเป็นภาษาอัลเบเนีย (การแปลทิศทางเดียว) โดยเครื่องจะแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาอัลเบเนียเท่านั้น ไม่สามารถแปลภาษาอัลเบเนียเป็นภาษาอังกฤษได้

Differ from Google translator

Pocketalk แตกต่างจากเครื่องมือแปลภาษาของ Google หรือแอปแปลภาษาบนโทรศัพท์อย่างไร?

  1. Pocketalk มีไมโครโฟนแบบตัดเสียงรบกวนและลำโพงอันทรงพลัง ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารได้แม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน

  2. เนื่องจาก Pocketalk ใช้ AI ในการค้นหาเครื่องมือแปลภาษาที่เหมาะสมที่สุดจากทั่วโลก จึงเหนือกว่าในเรื่องของความแม่นยำและความสอดคล้อง

  3. ไม่ต้องรู้สึกกังวลใจที่ให้ผู้อื่นใช้สมาร์ทโฟนของคุณ

  4. อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน

  5. ใช้งานง่าย

Pocketalk translate long sentences

Pocketalk สามารถแปลประโยคยาวๆ ได้หรือไม่?

 

Pocketalk ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในการสนทนา ดังนั้นคุณสามารถพูดได้ตามปกติด้วยประโยคที่สมบูรณ์ ซึ่ง Pocketalk รองรับการพูดได้นานถึง 30 วินาทีต่อการแปลหนึ่งครั้ง

How long does battery last

แบตเตอรี่ใช้งานได้นานเท่าไร?

 

Pocketalk W:

・ใช้งานอย่างต่อเนื่องได้ประมาณ 7 ชั่วโมง

・อยู่ในโหมดสลีปได้ประมาณ 10 วัน

 

Pocketalk S:

・ใช้งานอย่างต่อเนื่องได้ประมาณ 4.5 ชั่วโมง

・อยู่ในโหมดสลีปได้ประมาณ 2.5 วัน

I keep getting "language not supported"

มักจะได้รับข้อความ “ไม่รองรับภาษา” อยู่บ่อยๆ

 

แสดงว่าเป็นภาษาที่ไม่ได้รวมอยู่ใน 75 ภาษาของเรา คุณสามารถเลือกใช้หนึ่งใน 75 ภาษาที่เครื่องรองรับเพื่อแปลเป็นภาษาเหล่านี้แบบทิศทางเดียว โดยภาษาที่เพิ่มมานี้จะไม่สามารถแปลกลับไปเป็นภาษาอื่นๆ ได้

 

ซึ่ง 37 ภาษาดังกล่าวมีดังนี้:

บอสเนีย, เซบู, ชิเชวา, คอร์ซิกา, เอสเปรันโต, เอสโตเนีย, ครีโอลเฮติ, เฮาซา, ฮาวาย, ม้ง, ไอซ์แลนด์, อิกโบ, ไอริช, คาซัค, เคิร์ด, คีร์กีซ, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, มาซิโดเนีย, มาลากาซี, มอลตา, เมารี, มองโกเลีย, ปาทาน, ปัญจาบ, ซามัว, เกลิกสกอต, เซโซโท, โชนา, สินธี, โซมาลี, ทาจิก, อุซเบก, เวลส์, โคซา, ยิดดิช, โยรูบา

What adapters are supported

อะแดปเตอร์ใดที่รองรับการชาร์จ?

เราขอแนะนำให้ใช้สาย USB ทั่วไปกับตัวแปลงอะแดปเตอร์ AC ที่ออกแบบมาสำหรับสมาร์ทโฟน Android

ทั้งนี้คุณสามารถชาร์จโดยตรงจากพอร์ต USB ของ PC ได้เช่นกัน

What are "Favorite" translations

การแปล “รายการโปรด” คืออะไรและทำงานอย่างไร?

 

เมื่อคุณใช้งาน Pocketalk ไปเรื่อยๆ อุปกรณ์จะจัดเก็บประวัติการแปลของคุณ สามารถกดผลการแปลค้างไว้เพื่อทำเป็นการแปล “รายการโปรด” ได้ ดาวจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหลักเพื่อให้คุณสามารถเรียกการแปลรายการโปรดขึ้นมาใช้ได้อย่างง่ายดาย การแปล “รายการโปรด” สามารถจัดเก็บได้สูงสุด 500 รายการและจะยังคงอยู่จนกว่าคุณจะลบออกไป

ข้อควรระวัง! หากคุณ “ลบประวัติการแปล” จะทำให้ “รายการโปรด” ของคุณถูกลบไปด้วย

Can I connct any external speakrs

สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงภายนอกได้หรือไม่?

 

Pocketalk ใช้งานร่วมกับ Bluetooth® 4.0 ดังนั้นคุณจึงสามารถเชื่อมต่อกับลำโพงที่รองรับ Bluetooth ได้ ในกรณีที่คุณต้องการให้เสียงดังยิ่งขึ้น การเชื่อมต่อกับลำโพงภายนอกผ่าน Bluetooth ถือว่ามีประโยชน์อย่างมาก ทั้งนี้โปรดทราบว่า Pocketalk ไม่มีช่องเสียบสายลำโพงในตัว

 

ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถช่วยในการฝึกออกเสียงของคุณได้อีกด้วย!

How do I access the 75 languages

สามารถเข้าใช้งานทั้ง 82 ภาษานี้ได้อย่างไร?

ทั้ง 82 ภาษาอยู่บนอุปกรณ์แล้วเมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต! จึงไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดไฟล์แต่ละภาษาเลย

 

แม้ว่าในอุปกรณ์จะมีมากกว่า 82 ภาษาก็ตาม แต่ภาษาเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นภาษาที่รองรับ ทั้งนี้เพราะเรานับเฉพาะภาษาที่สามารถป้อนข้อมูลด้วยเสียงลงใน Pocketalk ได้เท่านั้น

 

ตัวอย่างเช่น เราไม่ได้นับภาษาซามัวรวมไว้ใน 82 ภาษาที่รองรับ เพราะ Pocketalk ไม่รองรับการป้อนข้อมูลด้วยเสียงของภาษาซามัว แม้ว่าภาษานี้จะอยู่ในรายการภาษาของอุปกรณ์ก็ตาม (ใช้ได้เฉพาะสำหรับการแปลเป็นข้อความเท่านั้น)

 สำหรับรายการภาษาทั้งหมดให้ดูที่ [ภาษาและประเทศ]

bottom of page