FAQ - เรียนรู้เกี่ยวกับ Pocketalk
 

Pocketalk ทำงานอย่างไร?

Pocketalk จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดย Pocketalk ได้นำข้อมูลจากเครื่องมือแปลภาษาที่ดีที่สุดจากทั่วโลกมาใช้ จึงทำให้การแปลนั้นรวดเร็วและแม่นยำอยู่เสมอ เครื่องมือแปลภาษาเหล่านี้ยังมีความแม่นยำมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ทำไมถึงเรียก Pocketalk ว่าเป็นอุปกรณ์สมาร์ท?

Pocketalk สามารถเข้าถึงเครื่องมือแปลภาษาออนไลน์จำนวนมากเพื่อให้ได้คำแปลที่ถูกต้องแม่นยำที่สุด เบื้องหลังการทำงานของเครื่องมือแปลภาษาเหล่านี้คือการใช้ AI เพื่อพัฒนาความแม่นยำของการสั่งงาน ด้วยเสียงและการแปลให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการใช้ Pocketalk ในครั้งต่อๆ ไปจะช่วยให้ได้รับประสบการณ์ที่เที่ยงตรงแม่นยำมากยิ่งขึ้น แต่ Pocketalk ไม่ได้จดจำเสียงหรือรูปแบบการพูดที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ

 

Pocketalk คืออะไร?

ด้วยพลัง AI จึงทำให้ Pocketalk เป็นอุปกรณ์ขนาดพกพาที่สามารถแปลภาษาด้วยเสียงได้ทันที โดยช่วยทำลายกำแพงภาษาและเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างภาษาพูดที่หลากหลายได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งยังเป็นอุปกรณ์เพียงหนึ่งเดียวที่รองรับได้ถึง 75 ภาษาและจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

 

Pocketalk รองรับภาษาที่ใช้งานอะไรบ้าง?

Pocketalk W รองรับ:

・Japanese ・German ・English ・Spanish ・French ・Italian ・Chinese

・Korean

 

Pocketalk S รองรับ:

・Japanese ・German ・English ・Spanish ・French ・Italian ・Chinese

・Korean ・Malay ・Thai ・Portuguese ・Russian

 

ภาษาอื่นๆ นอกเหนือจาก 82 ภาษาที่รองรับในอุปกรณ์ตามรายการที่แสดงบนเว็บไซต์คืออะไร?

ภาษาเหล่านั้นรองรับการแปลเพียงทิศทางเดียวเท่านั้น ไม่รองรับการแปลแบบสองทิศทาง

ตัวอย่าง: เมื่อพูดกับ Pocketalk ด้วยภาษาอังกฤษเพื่อแปลเป็นภาษาอัลเบเนีย (การแปลทิศทางเดียว) โดยเครื่องจะแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาอัลเบเนียเท่านั้น ไม่สามารถแปลภาษาอัลเบเนียเป็นภาษาอังกฤษได้

 

Pocketalk แตกต่างจากเครื่องมือแปลภาษาของ Google หรือแอปแปลภาษาบนโทรศัพท์อย่างไร?

  1. Pocketalk มีไมโครโฟนแบบตัดเสียงรบกวนและลำโพงอันทรงพลัง ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารได้แม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน

  2. เนื่องจาก Pocketalk ใช้ AI ในการค้นหาเครื่องมือแปลภาษาที่เหมาะสมที่สุดจากทั่วโลก จึงเหนือกว่าในเรื่องของความแม่นยำและความสอดคล้อง

  3. ไม่ต้องรู้สึกกังวลใจที่ให้ผู้อื่นใช้สมาร์ทโฟนของคุณ

  4. อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน

  5. ใช้งานง่าย

 

Pocketalk สามารถแปลประโยคยาวๆ ได้หรือไม่?

 

Pocketalk ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในการสนทนา ดังนั้นคุณสามารถพูดได้ตามปกติด้วยประโยคที่สมบูรณ์ ซึ่ง Pocketalk รองรับการพูดได้นานถึง 30 วินาทีต่อการแปลหนึ่งครั้ง

 

แบตเตอรี่ใช้งานได้นานเท่าไร?

 

Pocketalk W:

・ใช้งานอย่างต่อเนื่องได้ประมาณ 7 ชั่วโมง

・อยู่ในโหมดสลีปได้ประมาณ 10 วัน

 

Pocketalk S:

・ใช้งานอย่างต่อเนื่องได้ประมาณ 4.5 ชั่วโมง

・อยู่ในโหมดสลีปได้ประมาณ 2.5 วัน

 

มักจะได้รับข้อความ “ไม่รองรับภาษา” อยู่บ่อยๆ

 

แสดงว่าเป็นภาษาที่ไม่ได้รวมอยู่ใน 75 ภาษาของเรา คุณสามารถเลือกใช้หนึ่งใน 75 ภาษาที่เครื่องรองรับเพื่อแปลเป็นภาษาเหล่านี้แบบทิศทางเดียว โดยภาษาที่เพิ่มมานี้จะไม่สามารถแปลกลับไปเป็นภาษาอื่นๆ ได้

 

ซึ่ง 37 ภาษาดังกล่าวมีดังนี้:

บอสเนีย, เซบู, ชิเชวา, คอร์ซิกา, เอสเปรันโต, เอสโตเนีย, ครีโอลเฮติ, เฮาซา, ฮาวาย, ม้ง, ไอซ์แลนด์, อิกโบ, ไอริช, คาซัค, เคิร์ด, คีร์กีซ, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, มาซิโดเนีย, มาลากาซี, มอลตา, เมารี, มองโกเลีย, ปาทาน, ปัญจาบ, ซามัว, เกลิกสกอต, เซโซโท, โชนา, สินธี, โซมาลี, ทาจิก, อุซเบก, เวลส์, โคซา, ยิดดิช, โยรูบา

 

อะแดปเตอร์ใดที่รองรับการชาร์จ?

เราขอแนะนำให้ใช้สาย USB ทั่วไปกับตัวแปลงอะแดปเตอร์ AC ที่ออกแบบมาสำหรับสมาร์ทโฟน Android

ทั้งนี้คุณสามารถชาร์จโดยตรงจากพอร์ต USB ของ PC ได้เช่นกัน

 

การแปล “รายการโปรด” คืออะไรและทำงานอย่างไร?

 

เมื่อคุณใช้งาน Pocketalk ไปเรื่อยๆ อุปกรณ์จะจัดเก็บประวัติการแปลของคุณ สามารถกดผลการแปลค้างไว้เพื่อทำเป็นการแปล “รายการโปรด” ได้ ดาวจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหลักเพื่อให้คุณสามารถเรียกการแปลรายการโปรดขึ้นมาใช้ได้อย่างง่ายดาย การแปล “รายการโปรด” สามารถจัดเก็บได้สูงสุด 500 รายการและจะยังคงอยู่จนกว่าคุณจะลบออกไป

ข้อควรระวัง! หากคุณ “ลบประวัติการแปล” จะทำให้ “รายการโปรด” ของคุณถูกลบไปด้วย

 

สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงภายนอกได้หรือไม่?

 

Pocketalk ใช้งานร่วมกับ Bluetooth® 4.0 ดังนั้นคุณจึงสามารถเชื่อมต่อกับลำโพงที่รองรับ Bluetooth ได้ ในกรณีที่คุณต้องการให้เสียงดังยิ่งขึ้น การเชื่อมต่อกับลำโพงภายนอกผ่าน Bluetooth ถือว่ามีประโยชน์อย่างมาก ทั้งนี้โปรดทราบว่า Pocketalk ไม่มีช่องเสียบสายลำโพงในตัว

 

ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถช่วยในการฝึกออกเสียงของคุณได้อีกด้วย!

 

สามารถเข้าใช้งานทั้ง 82 ภาษานี้ได้อย่างไร?

ทั้ง 82 ภาษาอยู่บนอุปกรณ์แล้วเมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต! จึงไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดไฟล์แต่ละภาษาเลย

 

แม้ว่าในอุปกรณ์จะมีมากกว่า 82 ภาษาก็ตาม แต่ภาษาเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นภาษาที่รองรับ ทั้งนี้เพราะเรานับเฉพาะภาษาที่สามารถป้อนข้อมูลด้วยเสียงลงใน Pocketalk ได้เท่านั้น

 

ตัวอย่างเช่น เราไม่ได้นับภาษาซามัวรวมไว้ใน 82 ภาษาที่รองรับ เพราะ Pocketalk ไม่รองรับการป้อนข้อมูลด้วยเสียงของภาษาซามัว แม้ว่าภาษานี้จะอยู่ในรายการภาษาของอุปกรณ์ก็ตาม (ใช้ได้เฉพาะสำหรับการแปลเป็นข้อความเท่านั้น)

 สำหรับรายการภาษาทั้งหมดให้ดูที่ [ภาษาและประเทศ]