top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้ทั่วไปของ Crestec Thailand

คำนำและวัตถุประสงค์

Crestec Thailand (ต่อไปนี้เรียกว่า “Crestec” และ “เรา”) เคร่งครัดสูงสุดในความเป็นส่วนตัวของคุณ ในฐานะผู้ใช้ทั่วไป ซัพพลายเออร์ หรือลูกค้า คุณอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางอย่างแก่เราและในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้คุณสามารถอ่านได้ว่าเราในฐานะ “ผู้ควบคุมข้อมูล” ประมวลผลและปกป้องข้อมูลนั้นอย่างไร

เอกสารนี้มุ่งจะตอบคำถามใดๆ ที่คุณอาจสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ ทำไมเราจึงเก็บข้อมูลเหล่านี้และจะเก็บไว้นานเพียงไร รวมถึงแจ้งสิทธิ์ของคุณเอง เราขอให้คุณอ่านข้อมูลด้านล่างโดยละเอียดและตรวจสอบที่เว็บไซต์ของเราเป็นประจำ 

Crestec ในฐานะ “ผู้ควบคุม” – มีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลของคุณ

Crestec ซึ่งมีฐานะเป็น “ผู้ควบคุม” มีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ ดังนั้นจึงเป็นผู้ตัดสินว่าจะต้องรวบรวมข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้าง รวมถึงวัตถุประสงค์และวิธีการทางเทคนิคและทางระบบที่เรานำมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลส่วนตัว - ข้อมูลที่เรารวบรวม

เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเราและผลิตภัณฑ์ของเรา และเมื่อคุณซื้อสินค้าและบริการจากเรา หรือเมื่อคุณให้ข้อมูลเหล่านั้นแก่เรา ข้อมูลส่วนตัวนี้รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการระบุตัวหรืออาจระบุตัวบุคคลธรรมดาได้

เมื่อให้ข้อมูลส่วนตัวแก่ Crestec ถือว่าคุณได้รับรู้และยอมรับโดยสมบูรณ์ว่า Crestec ครอบครองข้อมูลส่วนตัวของคุณตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้และกฎหมายอื่นๆ ที่ใช้บังคับและมีผลผูกมัด

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อ้างอิงถึงและมีผลต่อกิจกรรมประมวลผลข้อมูลใดๆ ที่ดำเนินการโดย Crestec และผู้ประมวลผลของ Crestec ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบ สภาพแวดล้อม หรือวิธีการใดที่คุณให้ข้อมูลส่วนตัวแก่ Crestec รวมถึงเว็บไซต์และแบบฟอร์มของ Crestec, ผ่านอีเมลโต้ตอบ, เป็นกระดาษหรือทางโทรศัพท์ และผ่านระบบใดๆ ที่ Crestec ใช้เพื่อประมวลผลข้อมูลนั้น

ข้อมูลส่วนตัวที่เราประมวลผลอาจรวมถึง:

 • ชื่อของคุณ (ชื่อและนามสกุล)

 • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

 • ที่อยู่ที่บ้านหรือที่ทำงานของคุณ ที่อยู่อีเมล และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์

 • ตำแหน่งงานและชื่อบริษัทของคุณ

 • รายละเอียดการชำระเงินและการจัดส่ง รวมถึงที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินและการจัดส่ง รายละเอียดบัญชีธนาคารและหมายเลข VAT

 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้เข้าถึงเว็บไซต์ของเรารวมทั้งที่อยู่ IP

 • เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตและระบบปฏิบัติการ

 • และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้มา

การประมวลผลข้อมูลส่วนตัว – สิทธิ์ของเราในการใช้งาน

เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าด้านบนเพื่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามวัตถุประสงค์และฐานกฎหมายต่อไปนี้:

 • เพื่อเลือกคุณในฐานะผู้ให้บริการหรือพนักงานและเพื่อให้ความร่วมมือกับคุณ

 • เพื่อทำสัญญาหรือข้อตกลงกับคุณและทำตามสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวในฐานะลูกค้าหรือผู้ให้บริการ เพื่อให้หรือรับบริการ ซึ่งอาจรวมถึงกรณีเช่น การยืนยันตัวตนของคุณ การรับและดำเนินการชำระเงิน การสื่อสารกับคุณ การให้บริการลูกค้าและจัดส่ง หรือการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 • เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่ใช้บังคับ

 • เพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจอันชอบด้วยกฎหมายของ Crestec และสิทธิ์ตามกฎหมายในการปฏิบัติตามข้อผูกพันระหว่างคุณกับ Crestec (รวมถึงข้อผูกพันตามสัญญา) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้งานอันเกี่ยวเนื่องกับการอ้างสิทธิ์ตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์เพื่อการบังคับควบคุมและสืบสวน (รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอันเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการหรือการฟ้องร้องทางกฎหมาย)

 • เรายังอาจส่งไดเร็กเมลถึงคุณ (จดหมายข่าว CTH หรือรูปแบบอื่นๆ ทางการตลาด) ตามผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง การตลาดโดยตรงทางอิเล็กทรอนิกส์จะส่งถึงคุณก็ต่อเมื่อคุณอนุญาตเท่านั้นหรือ (ในกรณีที่ทำได้) คุณได้รับโอกาสให้ปฏิเสธ คุณจะยังปฏิเสธการรับไดเร็กเมลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดเวลาโดยทำตามคำแนะนำในช่องทางการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง

 • เมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างจะถูกรวบรวมโดยการใช้คุกกี้ซึ่งจำเป็นสำหรับเราในการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณให้เหมาะสม คุณจะรู้เมื่อคุกกี้ถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณและคุณยอมรับอย่างชัดเจนในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เชิงฟังก์ชันและเชิงสถิติ

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล – การรับรองของเรา

 • Crestec ใช้มาตรการความปลอดภัยทางการบริหาร ทางเทคนิค และทางกายภาพเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณจากความเสียหาย การสูญหาย การแก้ไข การเข้าถึง การเปิดเผย หรือการใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจ ผิดกฎหมาย หรือไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการใช้งานอย่างผิดกฎหมายอื่นๆ

 • Crestec ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวและทรัพยากรในองค์กร ทางการเงิน และทางเทคนิคที่ Crestec มีอยู่ตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา

ผู้รับข้อมูลส่วนตัว - เราแชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับใคร

 • Crestec ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือข้อมูลใดๆ ที่ได้มาผ่านการจัดหาบริการและในขอบเขตของสัญญาแก่บุคคลที่สาม รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการรับหรือให้บริการ ยกเว้น:

 • ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ เช่น ผู้ตรวจสอบและที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการเงินจากบริษัทภายนอก

 • ซัพพลายเออร์ พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ และซับคอนแทรคเตอร์ซึ่งจะประมวลผลข้อมูลในนามของ Crestec

 • บุคคลที่สามอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง

 • บริษัทในเครือของ Crestec

 • เจ้าหน้าที่รัฐและ/หรือเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมาย หากจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ข้างต้น หากสั่งโดยกฎหมาย หรือหากจำเป็นต่อการปกป้องผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล - เราเก็บไว้นานเพียงใด

 • Crestec จะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณนานกว่าที่จำเป็นและจะรักษาข้อมูลส่วนตัวในกรณีที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น Crestec จะอัปเดตข้อมูลส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอตามข้อมูลที่คุณให้เราโดยตรง

 • เรายังจำเป็นต้องรักษาข้อมูลบางอย่างไว้ตามที่กฎหมายกำหนดหรือนานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย แก้ปัญหาข้อพิพาท ป้องกันการหลอกลวงและการใช้ในทางที่ผิด หรือบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา ในบางกรณี กฎหมายอาจเรียกร้องให้ Crestec เก็บข้อมูลบางอย่างไว้เป็นระยะเวลาที่กำหนดนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

 • หากคุณเป็นลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ เราจะเก็บข้อมูลของคุณตามระยะเวลาของความสัมพันธ์ตามสัญญาที่คุณทำกับเรา ยกเว้นว่ามีฐานกฎหมายอื่นเพื่อให้ประมวลผลข้อมูลต่อไป และตามที่ระบุในกระบวนการเก็บรักษาข้อมูลภายใน ซึ่งรายละเอียดสามารถเปิดเผยได้เมื่อร้องขอ

 • หากคุณเป็นผู้สมัครงานหรือสมัครเป็นซัพพลายเออร์ เราจะรักษาข้อมูลของคุณเป็นเวลา 12 เดือนนับตั้งแต่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับเราครั้งล่าสุด

สถานที่การประมวลผล - ข้อมูลของฉันจัดเก็บไว้ที่ไหน

ข้อมูลส่วนตัวที่เรารวบรวมจากคุณจะจัดเก็บไว้ที่สำนักงานใหญ่ของ Crestec Thailand

การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว - สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของฉัน

เมื่อคุณอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณสามารถถอดถอนการอนุญาตนั้นได้ทุกเมื่อ  หากข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ คุณสามารถแจ้งและขอให้เราแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้ คุณยังมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่เรารักษาไว้ แม้จะมีข้อยกเว้นและข้อจำกัดอยู่บ้าง

เมื่อคุณให้ข้อมูลแก่เราและข้อมูลนั้นถูกประมวลผลด้วยวิธีการอัตโนมัติ คุณสามารถขอข้อมูลจากเราในรูปแบบที่มีโครงสร้างและอ่านได้ด้วยเครื่อง

หากคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณสามารถขอให้เราจำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณระหว่างที่แก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าว ในบางกรณี คุณสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ (a) โดยถอดถอนการอนุญาตให้เราใช้งานข้อมูล; (b) หากเราไม่จำเป็นต้องใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณอีกต่อไป; (c) หากคุณไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณและเราไม่มีเหตุผลอันดีที่จะใช้งานข้อมูลนั้นต่อไป; หรือ (d) หากเราไม่ได้จัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณตามหน้าที่ความรับผิดชอบของเรา

คุณมีสิทธิ์ที่จะถอดถอนการอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลได้ทุกเมื่อในลักษณะเดียวกันกับที่ให้อนุญาต โดยในกรณีนี้จะไม่ดำเนินการประมวลผลข้อมูลตามที่ได้รับการยินยอมก่อนหน้านี้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ การถอดถอนการอนุญาตจะไม่ขัดขวางกระบวนการประมวลผลข้อมูลที่ได้ดำเนินการไปแล้วตามมูลเหตุอื่นๆ อันจะอ้างกฎหมายได้ การถอดถอนการอนุญาตจะไม่ส่งผลต่อการประมวลผลข้อมูลที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ณ เวลาที่การอนุญาตยังมีผลอยู่

นโยบายและกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนตัวของเรา รวมถึงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ได้พัฒนาขึ้นโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดของ (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)

Crestec มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขและปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อ โดยจะสื่อสารให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ เท่านั้น และเวอร์ชันปัจจุบันและล่าสุดพร้อมให้ใช้งานและอ้างอิงถึงได้ตลอดเวลา หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เกี่ยวกับกระบวนการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณโดย Crestec หรือต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ สามารถติดต่อฝ่ายความเป็นส่วนตัวของ Crestec ได้โดยใช้ที่อยู่อีเมลนี้: info@crestec.co.th

bottom of page