top of page

นโยบายการเปลี่ยนอุปกรณ์

นอกเหนือจากการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขเป็นเวลา 1 ปีแล้ว เรายังมีบริการเปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับข้อบกพร่องด้านความสวยงาม (หน้าจอร้าว มีรอยขีดข่วน ฯลฯ) ซึ่งเกิดจากบุคคลหรือเสียหายจากอุบัติเหตุ สัมผัสของเหลว ไฟ ฯลฯ โดยมอบส่วนลด 20% เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายของคุณเป็นอุปกรณ์ใหม่

การเยียวยา

ในกรณีของข้อบกพร่องเช่นนี้ นี่เป็นเพียงสิ่งเดียวที่คุณจะเรียกร้องได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและการจัดการ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับสั่งห้ามไว้ บริการนี้จะมีผลก็ต่อเมื่ออยู่ในเขตอำนาจที่ Sourcenext เองเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และจะมีผลภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่ใช้บังคับในเขตอำนาจดังกล่าว

การรับบริการ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการใช้บริการนี้ โปรดติดต่อเราผ่านทาง LINE

Pocketalk QR Code LINE
ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์

Pocketalk W: ฿6,699   

Pocketalk S: ฿9,900   

 ฿5,359 + ค่าจัดส่ง

 ฿7,920 + ค่าจัดส่ง   

bottom of page